Kontakt

Údaje prevádzkovateľa eshopu

Kontakt:
info@kavaonline.sk
+421 918 877 579

 

Káva, s.r.o.
Cintorínska 22
Bratislava 811 08
Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.112385/B

Bankové spojenie:
Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK91 1100 0000 0029 4402 4914

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

Neváhajte nás prosím kontaktovať